De tijd dat de fotograaf zich uitsluitend beperkte tot het maken van
foto's ligt allang achter ons. De komst van digitale technieken en
daaruit vloeiende mogelijkheden maken van een professionele
fotograaf een allround beeldontwerper.

De oorspronkelijke foto is nu in veel gevallen een tussenprodukt.
Het eindprodukt komt veelal tot stand na tussenkomst van
beeldbewerkingsprogramma's.

Ook kan er door het samenvoegen van meerdere foto's, teksten en
andere visuele elementen een verrassend beeld worden gecreeerd.
Ook het ontwerpen en invullen van een website behoort tot de
mogelijkheden.